Anh em có nhu cầu liên hệ hợp tác gì đó có thể gửi mail qua cho mình gadonhaydotcom@gmail.com.