Thật ra cũng chẳng có chính sách bảo mật gì cao siêu đâu. Trang không thu thập bất cứ thông tin gì cả. Anh em có thể đi qua bỏ lại dấu chân thoải mái. Thông tin cá nhân ở Việt Nam là thứ rẻ nhất chả dùng vào được việc gì với mình nên nó sẽ không được lưu lại và share cho bên thứ 3 . Anh em yên tâm nhé!